Algemene voorwaarden

Lees hier meer over de algemene voorwaarden voor Clean up on Tour.

Wat is Clean up on Tour?

Bij Clean up on Tour maken we onder begeleiding gediplomeerde instructeurs de grachten en wateren schoon door op een SUP zwerfafval te verzamelen. Door middel van het Clean up on Tour programma gaan wij bijdragen aan een duurzame toekomst door suppend het water schoner te maken.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan gratis meedoen. Nadat wij het afval uit het water hebben gevist wordt dit vervolgens gewogen en naar het milieupark gebracht voor verdere verwerking. Via een ranking houden we bij waar en door wie het meeste zwerfafval uit het water is gevist.

 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan de Clean up on Tour is op eigen risico. Het Watersportverbond is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan de Clean up on Tour. De veiligheidsvoorschriften zoals toegelicht tijdens de instructie door onze gediplomeerde instructeurs, dienen bij deelname in acht te worden genomen.

 

Veiligheid 

De veiligheid van de deelnemers staat voor de organisatie van Clean up on Tour altijd voorop. Onze gediplomeerde instructeurs zien er op toe dat alle deelnemers zich houden aan de veiligheidsvoorschriften.

 

Gezondheid 

Als je zwanger bent of aan een medische aandoening hebt die een risico vormt voor deelname, moet je dit vooraf aangeven bij de organisatie van Clean up on Tour.

 

Toestemming gebruik foto- en videomateriaal 

Je geeft de organisatie van Clean up on Tour en Allianz Nederland Groep N.V., toestemming bij jouw aanmelding om foto- en videomateriaal waar je op staat, gemaakt tijdens het evenement, te gebruiken in media -uitingen bij interne promotie van Clean up on Tour op interne communicatiekanalen van Allianz Nederland N.V.. Wil je dat niet, dan geef je dat bij aanvang van de Cleanup aan.

 

Huisregels tijdens Clean Up on Tour 

Tijdens Clean up on Tour gelden een aantal huisregels. Deelnemers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden wanneer ze deelnemen aan de wateractiviteiten:

  • aangemeld zijn via het inschrijfformulier dat door de Allianz teamlead is aangeleverd bij de organisatie van Clean up on Tour
  • in het bezit van (minimaal) zwemdiploma A
  • 18 jaar of ouder
  •  Alcoholgebruik voor en tijdens de activiteit is niet toegestaan om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen

 

Tijdens de deelname aan Clean up on Tour worden alle deelnemers verplicht om: 

  • een zwemvest te dragen op en nabij het water
  • aanwijzingen van de instructeurs/begeleiding op te volgen

 

--------------------------------

 

Terms for Paddle & Pick

Paddle and Pick is organized by Clean up on Tour, part of the Watersportverbond
(https://www.watersportverbond.nl) and Allianz Nederland Groep N.V. (www.allianz.nl)

What is Clean up on Tour?

At Clean up on Tour, we clean the canals and waters by collecting litter on a SUP, under the guidance of qualified instructors. By means of the Clean up on Tour programme, we contribute to a sustainable future by making the water cleaner while SUP-ing. Everyone aged 18 and above can participate. After the tour, all litter is brought to a local municipal waste collection facility for further processing.

 

Liability

Participation in the Clean up on Tour is at your own risk. The Watersportverbond and (its partner) Allianz Nederland Groep N.V. are not liable for any damage resulting from participation in the Clean up on Tour. The safety regulations as explained during the instruction by our qualified instructors must be observed during participation.

 

Safety

The safety of the participants is always paramount to the organisation of Clean up on Tour. Our qualified instructors ensure that all participants comply with safety regulations.

 

Health 

If you are pregnant or have a medical condition that might pose a risk for participation, please report
this in advance to the organization of Clean up on Tour.

 

Permission to use photo and video material

You will give Clean up on Tour, the Watersportverbond and Allianz Nederland Groep N.V. permission to use photo and video material of you, made during the event, in media and/or advertising to promote Clean up on Tour.

 

House rules Clean up on Tour

During Clean up on Tour participants must comply with the following conditions when registering orparticipating in the water activities:

  • be in possession of (at least) swimming certificate A
  • be 18 years or older

 

During participation in Clean up on Tour all participants are obliged:

  • to wear a life jacket on and near the water
  • to follow the instructions of the instructors/guide at all times

 

 

Clean up on Tour is een samenwerking tussen